+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ - ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κάθε συνεργάτης του γραφείου μας διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του και υψηλή επιστημονική κατάρτιση για να παρέχουμε την σωστή καθοδήγηση στους πελάτες μας. Για την σωστή αντιμετώπιση των υποθέσεων των πελατών μας συνεργαζόμαστε με διάφορους τεχνικούς συμβούλους (όπως π.χ. οικονομολόγους, λογιστές, μηχανικούς, ιατροδικαστές) και για αυτό μαζί μας η επιτυχία είναι δεδομένη. Ενημερωνόμαστε και παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις στους τομείς ενασχόλησής μας και μελετάμε συνεχώς τις σχετικές αποφάσεις των Δικαστηρίων, ώστε κάθε συμβουλή μας να είναι έγκυρη και επίκαιρη.

ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατάρτιση συμβάσεων αστικής και εμπορικής φύσης για τους πελάτες του. Κατανοούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας και αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαπραγματεύσεων με τους αντισυμβαλλομένους τους, ώστε να καταλήξουμε σε μία σύμβαση που θα ανταποκρίνεται στην βούληση του πελάτη, παρέχει σε αυτόν πλήρη προστασία των δικαιωμάτων του και τέλος είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Διαθέτουμε εξειδικευμένους νομικούς και κατάλληλους τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους για να εξυπηρετούμε κάθε ανάγκη του πελάτη μας.

ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα αστικών και εμπορικών (επαγγελματικών) μισθώσεων. Η κατάρτιση μιας σύμβασης μίσθωσης αποτελεί την έναρξη μιας διαρκούς σχέσης μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή και μίας επαναλαμβανόμενης οικονομικής σχέσης για αυτό πρέπει να ανατίθεται σε ειδικούς και να αντιμετωπίζεται με προσοχή, ώστε να διασφαλίζει τα δικαιώματα κάθε συμβαλλομένου. Πέρα από την κατάρτιση της μίσθωσης το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκδίκηση ενοικίων που δεν εισπράχτηκαν, την αποβολή (έξωση) του μισθωτή από το μίσθιο χώρο αλλά και την αναζήτηση αποζημίωσης για τις ζημίες που προκάλεσε ο μισθωτής στο μίσθιο κατά την διάρκεια της παραμονής του σε αυτό. Τέλος, το γραφείο μας ασχολείται με την άσκηση αγωγών μείωσης του ενοικίου όταν το ενοίκιο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις συνθήκες που ίσχυαν κατά την σύναψη της σύμβασης μίσθωσης.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το γραφείο μας χειρίζεται επιτυχώς εδώ και χρόνια δεκάδες υποθέσεις σχετικές με ακίνητα. Η αγορά ενός ακινήτου απαιτεί πάντοτε μια σειρά ενεργειών που ο εκάστοτε αγοραστής δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει χωρίς την κατάλληλη νομική συμβουλή. Βασικό, επίσης, προαπαιτούμενο για την αγορά ενός ακινήτου είναι ο έλεγχος των τίτλων του πωλητή για να διαπιστωθεί η νομική κατάσταση του προς αγορά ακινήτου και η εγκυρότητα του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου που θα συνταχθεί. Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την διαδικασία αγοράς ακινήτου και τον έλεγχο της νομικής του κατάστασης. Περαιτέρω, ασχολείται με την δικαστική διεκδίκηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και υποθέσεις ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς σειρά σχετικών υποθέσεων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση διαζυγίων (συναινετικών ή κατ΄αντιδικία) καθώς και την πλήρη υπεράσπιση των πελατών του σε θέματα διατροφής ή/και επιμέλειας τέκνων. Οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου αντιμετωπίζονται πάντοτε με ιδιαίτερη διακριτικότητα και προσοχή καθώς έχουν να κάνουν με προσωπικές σχέσεις ανθρώπων ή και με ανήλικα παιδιά. Το γραφείο μας παρέχει τα εχέγγυα υπεύθυνου και προσεκτικού χειρισμού της υπόθεσής σας για να σάς προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ενδεικτικά παρέχουμε υπηρεσίες σε υποθέσεις διαζυγίων, διατροφής, επιμέλειας τέκνων, δικαστικής συμπαράστασης, ακύρωσης γάμου, επικοινωνίας τέκνου – γονέα.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει πολύχρονη και μεγάλη εμπειρία στον επιτυχημένο χειρισμό υποθέσεων κληρονομικού δικαίου. Παρέχουμε κάθε υπηρεσία σχετική με την αποδοχή/ αποποίηση κληρονομίας, διεκδίκηση κληρονομιών, ρύθμιση σχέσεων συγκληρονόμων, έκδοση κληρονομητηρίων και συνεργαζόμαστε με συμβοαλιογράφους και φοροτεχνικούς για κάθε σχετικό θέμα. Εμείς θα αναλάβουμε να διεκπεραιώσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά όλη την γραφειοκρατική διαδικασία για την κληρονομία σας.

ΤΡΟΧΑΙΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο μας διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες σε θέματα τροχαίων ατυχημάτων και αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών του την πλήρη υπεράσπιση και αποζημίωσή τους σε περίπτωση σωματικών ή υλικών ζημιών. Η επιτυχής διεκπεραίωση της υπόθεσής σας αποτελεί για εμάς υποχρέωση και καθήκον. Η μέχρι σήμερα ενασχόλησή μας με τον τομέα αυτό μας καθιστά ένα από τα πιο επιτυχημένα γραφεία στην Ελλάδα στον κλάδο ζημιών από τροχαία. Συνεργαζόμαστε δε με τεχνικούς και ιατρικούς συμβούλους εξειδικευμένους σε θέματα τροχαίων ατυχημάτων για να τεκμηριώνουμε με τον καλύτερο τρόπο κάθε δικαστική σας αξίωση.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι συνεργάτες μας παρέχουν υπηρεσίες σε όλα τα θέματα εμπορικού δικαίου και δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Το γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις εμπορικών σημάτων, με θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού, με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, με το τραπεζικό και ασφαλιστικό δίκαιο και φυσικά με την ίδρυση και παρακολούθηση εμπορικών εταιρειών. Οι άριστες γνώσεις μας στον τομέα του εμπορικού δικαίου σε συνδυασμό με την συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας του γραφείου μας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής, την άσκηση φορολογικών προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως σε θέματα πολεοδομικά και δημοσίων διαγωνισμών καθώς και την άσκηση αγωγών αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Κύριο αντικείμενο εργασίας μας αποτελεί το κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο και ειδικότερα τα συνταξιοδοτικά θέματα. Αναλαμβάνουμε την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με την συνταξιοδοτική σας κατάσταση, αποτυπώνουμε το συνταξιοδοτικό σας προφίλ και υπολογίζουμε την σύνταξή σας. Παράλληλα, διεκπεραιώνουμε πλήρως την όλη διαδικασία συτναξιοδότησης και την παρακολούθηση του φακέλου σας στον ασφαλιστικό σας φορέα.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας χειρίζεται δεκάδες υποθέσεις ποινικού δικαίου. Εξειδικεύεται σε θέματα εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας (κλοπές, ληστείες κτλ…), σε θέματα οικονομικού εγκλήματος, ναρκωτικών και σε εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας. Αναλαμβάνουμε και υποσχόμαστε την πλήρη δικαστική σας προστασία ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων της χώρας.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις στρατιωτικού ποινικού και πειθαρχικού δικαίου καθώς και θέματα σχετικά με την υποχρέωση στράτευσης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας αναλαμβάνουμε την εξώδικη και δικαστική εξασφάλιση των απαιτήσεων των πελατών μας και την αναγκαστική είσπραξη ή και την εξασφάλιση των απαιτήσεων σας.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Το γραφείο μας παρέχει άμεση νομική βοήθεια σε αλλοδαπούς σχετικά με άδειες παραμονής και εργασίας, αιτήσεις ασύλου και προσφυγές σχετικά με την απέλασή τους.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε θέματα ποινικής και αστικής ιατρικής ευθύνης. Ειδικότερα έχει χειριστεί με επιτυχία πλήθος υποθέσεων αποζημίωσης ασθενών λόγω της σωματικής βλάβης ή αναπηρίας που υπέστησαν από ιατρικά λάθη και συνέδραμε στην ποινική τιμωρία των ιατρών που επέδειξαν αμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι (ιατροί και ιατροδικαστές) βοηθούν στο χειρισμό των σχετικών υποθέσεων και μάς χορηγούν ιατρικές εκθέσεις για την αποσαφήνιση των αμελών ενεργειών των ιατρών προς εξασφάλιση των πελατών μας και των αξιώσεών τους σε βάρος του ιατρού ή και του νοσηλευτικού ιδρύματος που ευθύνεται για την βλάβη της υγείας του.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το γραφείο μας από τον Ιανουάριο του 2019 εισήλθε δυναμικά στο χώρο των δημοσίων διαγωνισμών παρέχοντας στους πελάτες του νομικές υπηρεσίες και συμβουλές σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο σχετικά με ζητήματα δημοσίων διαγωνισμών. Έμπειροι και εξειδικευμένοι δικηγόροι παρέχουν στους πελάτες μας καθοδήγηση και συμβουλές από το στάδιο της υποβολής προσφοράς έως το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασεις και φυσικά κατά το στάδιο υποβολής προσφυγών. Μάλιστα, η πρωτοπορία του γραφείου μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ότι προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες κάθε πελάτη μας παρέχοντας αμεσότητα και ορθή καθοδήγηση καθ’ όλη την διαδικασία συμμετοχής σε ένα δημόσιο διαγωνισμό.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το γραφείο μας από ιδρύσεώς του παρέχει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να διεκδικήσουν και να εξασφαλίσουν μεγάλο μέρος των απαιτήσεων που έχουν από πελάτες του. Στην σημερινή οικονομική συγκυρία η διεκδίκηση μέρους ή και όλης της απαίτησης που έχετε από πελάτες σας συνιστά βασική προϋπόθεση της λειτουργίας σας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει να εξασφαλίσει σε επιχειρήσεις την εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων (ακόμα και αυτές που πολλοί θεωρούν χαμένες) αλλά παρέχει και συμβουλές για την ορθή εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες. Μάλιστα, ακολουθούμε μία εντελώς λογική τιμολογιακή πολιτική ούτως, ώστε ο πελάτης να λαμβάνει το σύνολο της δαπάνης του ως δικαστική δαπάνη από το Δικαστήριο. Γνωρίζοντας ότι η ρευστότητα των επιχειρήσεων συνιστά το σημαντικότερο στοιχείο της λειτουργίας του και ότι κάθε ευρώ για την αμοιβή της εργασίας ή της υπηρεσίας σας είναι μείζον στοιχείο της λειτουργίας σας μπορούμε να σάς εγγυηθούμε την μέγιστη δυνατή διεκδίκηση των αμοιβών και απαιτήσεών σας.

Καλέστε μας