+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Δικηγόρος Διαζυγίων Αθήνα

Δικηγόρος διαζυγίων. Ποια είναι η συμβολή του και πως δίνει σημαντικές λύσεις σε όλα τα επίπεδα. Πώς βγαίνει το διαζύγιο; Υπάρχει αυτόματο διαζύγιο;

Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας εκ των δύο συζύγων έχει πάρει την απόφαση και επιθυμεί την λύση του γάμου του. Την επιθυμία για διαζύγιο ακολουθούν πολλά ερωτήματα για την διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου, την επιμέλεια και διατροφή των τέκνων αλλά και την επίλυση των περιουσιακών προβλημάτων των συζύγων (αποκτήματα). Η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα απαιτούν την προσφυγή σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο με γνώση οικογενειακού δικαίου.

Δικηγόρος Διαζυγίων – Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις ανά συνθήκη

Εφόσον έχετε πάρει την απόφαση να χωρίσετε, θα πρέπει πριν απ’ όλα τα απευθυνθείτε στον σύζυγό σας και να τού εκφράσετε την επιθυμία σας καλώντας τον να συναινέσει στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου, το οποίο είναι μία εξαιρετικά σύντομη διαδικασία, η οποία, ωστόσο, προϋποθέτει πέραν από ωριμότητα και στοχευμένη επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά αλλά και διευθέτηση περιουσιακών ζητημάτων. Αν ο σύζυγός σας συμφωνήσει σε συναινετικό διαζύγιο, θα πρέπει να συμφωνήσετε στην επιμέλεια των παιδιών, στην διατροφή των παιδιών αλλά και στο «μοίρασμα» της κοινής περιουσίας. Μάλιστα, τα θέματα σχετικά με την επιμέλεια και την διατροφή των παιδιών είναι στοιχεία για τα οποία πρέπει να συμφωνήσετε διότι αλλιώς δεν μπορεί να «βγει» συναινετικό διαζύγιο και όλη η διαδικασία του συναινετικού θα σταματήσει εκεί. Για τον λόγο αυτό πρέπει κάθε σύζυγος να συμβουλευτεί τον κατάλληλο δικηγόρο γιατί η συμφωνία αυτή δεσμεύει και τους δύο συζύγους μετά την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου.

Έκδοση Συναινετικού Διαζυγίου

Για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου απαιτείται υποχρεωτικά κάθε σύζυγος να έχει τον δικό του δικηγόρο και να υποβάλουν το συμφωνητικό για την κοινή λύση του γάμου τους στον αρμόδιο συμβολαιογράφο. Πολλές φορές η έκδοση συναινετικού διαζυγίου αντιμετωπίζεται ως μία τυπική διαδικασία από τους συζύγους, αλλά στην πραγματικότητα συνιστά μία πολύ προσεκτική νομική εργασία διότι δεν ρυθμίζεται μόνον η λύση του γάμου αλλά και πλήθος άλλων θεμάτων που δεσμεύουν κάθε σύζυγο για το μέλλον. Επίσης, χωρίς την κατάλληλη νομική καθοδήγηση ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος μίας άδικης συμφωνίας από την οποία μπορούν να περιοριστούν σοβαρά τα δικαιώματά σας ή/και να χάσετε τις αξιώσεις σας έναντι του άλλου συζύγου. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να επιλέγετε εσείς τον δικηγόρο σας κι όχι να επιλέγει κάποιος άλλος τον δικηγόρο που θα σάς εκπροσωπήσει στην διαδικασία. Τούτο, μάλιστα, είναι σύνηθες καθώς πολλοί συμβολαιογράφοι ή και δικηγόροι του ενός συζύγου επιβάλλουν και στον άλλο σύζυγο συγκεκριμένο δικηγόρο με σκοπό να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία, πράγμα που μπορεί να αποβεί μοιραίο για τα δικαιώματά σας.

Αγωγή διαζυγίου

Αν, όμως, δεν υπάρξει εντέλει συμφωνία για συναινετικό διαζύγιο, τότε η λύση είναι η αγωγή διαζυγίου στο αρμόδιο Δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο). Η αγωγή διαζυγίου είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να προκαλέσετε την λύση του γάμου σας εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία για συναινετικό διαζύγιο. Με την αγωγή διαζυγίου ζητείται από το Δικαστήριο να απαγγείλει την λύση του γάμου. Για να μπορέσει, όμως, το Δικαστήριο να λύσει τον γάμο σας θα πρέπει να επικαλεστείτε και να αποδείξετε ότι ο γάμος σας έχει κλονιστεί σε τέτοιο βαθμό που η συνέχιση του γάμου να είναι αφόρητη για εσάς (ισχυρός κλονισμός). Μάλιστα το γεγονός που κλόνισε το γάμο (κλονιστικό γεγονός) θα πρέπει να μην οφείλεται σε δική σας υπαιτιότητα (π.χ. απλά δική σας επιθυμία να χωρίσετε, δική σας επιθυμία να συνάψετε άλλο γάμο κτλ…) αλλά θα πρέπει να είναι ένα γεγονός που οφείλεται, αν όχι αποκλειστικά, τουλάχιστον και σε υπαιτιότητα του άλλου συζύγου (π.χ. αδιαφορία του για το σπίτι, εξωσυζυγική σχέση κτλ…).

Ένα γεγονός που επιφέρει άμεσα την λύση του γάμου με δικαστική απόφαση και θεωρείται πάντοτε ότι έχει επιφέρει τον κλονισμό του γάμου είναι η διετής διάσταση των συζύγων. Αν, λοιπόν, επικαλεστείτε και αποδείξετε ότι επί πάνω από δύο έτη είστε σε διάσταση με τον σύζυγό σας, τότε το Δικαστήριο υποχρεούται να λύσει τον γάμο σας. Αυτό πολλές φορές αποκαλείται «αυτόματο διαζύγιο» αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι βγαίνει διαζύγιο χωρίς δικαστική απόφαση. Αντίθετα, σημαίνει απλώς ότι ο Δικαστής με μόνη την διετή διάσταση των συζύγων είναι υποχρεωμένος να λύσει τον γάμο μετά από άσκηση σχετικής αγωγής εκ μέρους ενός εκ των συζύγων.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η σχετική αγωγή μπορεί να ασκηθεί και πριν την συμπλήρωση της διετούς διάστασης υπό τον όρο ότι η διετία θα έχει συμπληρωθεί πριν από την συζήτηση/εκδίκαση της αγωγής. Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με την νομολογία, διάσταση ενός ζευγαριού υπάρχει όταν οι σύζυγοι έχουν χωρίσει «από τραπέζης και κλίνης», δηλαδή έχουν απομακρυνθεί μεταξύ τους τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, ακόμα κι αν συνεχίζουν να διαμένουν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Δηλαδή, διάσταση υπάρχει κι όταν το ζευγάρι έχει μία τυπική απλώς συγκατοίκηση χωρίς καμία ψυχική ή σωματική επαφή. Ο δικηγόρος διαζυγίων Κωνσταντίνος Νικολαρόπουλος, θα σας κατευθείνει με εξατομικευμένη προσέγγιση.

Ένα διαζύγιο με αντιδικία (είτε λόγω ισχυρού κλονισμού είτε λόγω διετούς διάστασης) απαιτεί χρόνο να «βγει». Στην περίπτωση ενός κατ΄ αντιδικία διαζυγίου, θα υπολογίζετε τουλάχιστον οκτώ μήνες για την έκδοσή του. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι κάθε σύζυγος μπορεί να καταθέσει την δική του αγωγή διαζυγίου και το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει μία απόφαση και να αποφανθεί για το ποιος είναι υπαίτιος του διαζυγίου. Η υπαιτιότητα στο διαζύγιο μπορεί να επηρεάσει το δικαίωμα διατροφής του συζύγου και για αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο.

Η Έκδοση διαζυγίου ενέχει κινδύνους

Συνεπώς, η έκδοση διαζυγίου με οποιονδήποτε τρόπο ενέχει κινδύνους για κάθε σύζυγο και θα πρέπει να ανατίθεται σε εξειδικευμένους δικηγόρους προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία των δικαιωμάτων σας. Τυχόν λανθασμένες κινήσεις ή συμφωνίες κατά την έναρξη της διαδικασίας διαζυγίου μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην προάσπιση των δικαιωμάτων σας στο μέλλον και για αυτό θα πρέπει κάθε κίνησή σας να γίνεται με προσοχή. Ακόμα και στην φαινομενικά απλή διαδικασία συναινετικού διαζυγίου μπορεί να κρύβονται παγίδες για εσάς, τις οποίες θα πρέπει να προβλέψετε με την συνδρομή του δικηγόρου σας.

Το δικηγορικό γραφείο Νικολαρόπουλος χειρίζεται με εξειδίκευση υποθέσεις διαζυγίων και γενικότερα οικογενειακού δικαίου και διαθέτει τα εχέγγυα ορθής καθοδήγησης των πελατών του έχοντας φέρει σε πέρας επιτυχώς εκατοντάδες υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε περίπτωση επικείμενου διαζυγίου αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλών και ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να προστατεύσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας. Ο δικηγόρος διαζυγίων Κωνσταντίνος Νικολαρόπουλος είναι δίπλα σας με αμεσότητα.

Related Posts

Leave a Reply

Καλέστε μας