+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Έλεγχος τίτλων ακινήτων

Έλεγχος τίτλων ακινήτων. Η αγορά ακινήτων (real estate) γνωρίζει τον τελευταίο καιρό μεγάλη άνθιση. Η αγορά ενός ακινήτου είναι μία σοβαρή επένδυση χρημάτων για την οποία ο αγοραστής πρέπει να είναι σίγουρος πριν δώσει τα χρήματά του στον πωλητή του ακινήτου. Το εμπράγματο δίκαιο και ιδίως το δίκαιο των ακινήτων είναι πολύπλοκο και η κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στα συμβόλαια έχει οδηγήσει πολλές φορές σε λάθη που δεν μπορούν να διορθωθούν με αποτέλεσμα ο αγοραστής να χάνει ακόμα και το ακίνητό του χωρίς να μπορεί να πάρει πίσω τα λεφτά του.

Βασική προϋπόθεση για την αγορά ακινήτου αποτελεί ο πλήρης έλεγχος των τίτλων του. Αυτό σημαίνει ότι ο δικηγόρος του αγοραστή θα διενεργήσει πλήρη νομικό έλεγχο για να διαπιστώσει ότι ο πωλητής έχει στην κυριότητά του νόμιμα το ακίνητο που πωλείται και φυσικά ότι το ακίνητο δεν έχει νομικά ελαττώματα. Ο έλεγχος τίτλων είναι μία διαδικασία αναπόφευκτη και δεν μπορεί να παραλειφθεί εφόσον ο αγοραστής θέλει να είναι σίγουρος για την αγορά του ακινήτου του. Ο νομικός αυτός έλεγχος (έλεγχος τίτλων) δεν πρέπει να υποτιμάται διότι η παράλειψή του ή η επιπόλαιη διεξαγωγή του μπορεί να προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημία στον αγοραστή και συνεπώς θα πρέπει να γίνεται πάντοτε και μάλιστα με μεγάλη προσοχή.

Έλεγχος τίτλων ακινήτων- Τα 3 Στάδια

Ο έλεγχος τίτλων διεξάγεται από το γραφείο μας εγγυημένα σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο (κι εφόσον έχουμε το συμβόλαιο του σημερινού ιδιοκτήτη) προβαίνουμε σε έναν πρώτο έλεγχο για την διαπίστωση των εξής: α) ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης είναι πράγματι κύριος κι ότι η κυριότητά του προκύπτει από αδιάκοπη σειρά τίτλων, β) ότι το ακίνητο δεν έχει βάρη και κατασχέσεις εγγεγραμμένες στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή στο κτηματολογικό γραφείο και γ) ότι δεν εκκρεμούν καταχωρίσεις βαρών και κατασχέσεων. Σε αυτό το στάδιο ελέγχεται η αλληλολουχία των συμβολαίων των ιδιοκτητών του ακινήτου τουλάχιστον είκοσι χρόνια πριν και δίνονται στους πελάτες μας οι απαραίτητες οδηγίες. Στο δεύτερο στάδιο (μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα με το πρώτο) μελετώνται επισταμένως όλα τα συμβόλαια του ακινήτου την τελευταία εικοσαετία για να δούμε ότι δεν έχει γίνει κάποιο λάθος ή αν απαιτούνται κάποιες διορθώσεις και επιπλέον ενημερώνουμε τον πελάτη μας για την ιστορικότητα του ακινήτου. Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι η αποδοχή κληρονομίας ζητούμε επιπλέον στοιχεία από τον πωλητή ή ακόμα και έκδοση κληρονομητηρίου. Στο τρίτο στάδιο το γραφείο μας συντονίζει τις εργασίες του συμβολαιογράφου και ελέγχει το σχέδιο του συμβολαίου του πελάτη μας. Ακολουθεί, όπως είναι φυσικό, ένας τελευταίος έλεγχος στο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο λίγο πριν την υπογραφή του συμβολαίου για τυχόν αλλαγές στο ακίνητο που καταχωρίστηκαν την τελευταία στιγμή.

Το γραφείο μας είναι το μοναδικό στην Αττική που παρέχει γραπτή ενημέρωση των πελατών του για την νομική κατάσταση του ακινήτου που ενδιαφέρεται να αγοράσει και τα νομικά ελαττώματά του. Θεωρούμε ότι η αγορά ενός ακινήτου δεν πρέπει να γίνεται βιαστικά αν στόχος μας είναι η πλήρης διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας. Επιπλέον, οι αγοραστές των ακινήτων πρέπει να επιδιώκουν την πλήρη γνώση για το ακίνητο που θέλουν να αγοράσουν και να είναι σίγουροι για το ότι δεν θα έχουν προβλήματα στο μέλλον τα οποία ενδέχεται να τούς κοστίσουν σε χρήματα και σε σειρά δικαστηρίων.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι λανθασμένη πρακτική η βιαστική εκπόνηση του νομικού ελέγχου του ακινήτου διότι δεν διασφαλίζει σε τίποτα τον υποψήφιο αγοραστή. Συνεπώς, δεν μπορείτε να αρκείστε στις διαβεβαιώσεις του πωλητή ότι το ακίνητό του είναι «καθαρό» διότι ο πωλητής επιδιώκει μόνον να το ξεφορτωθεί παίρνοντας τα χρήματά σας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν έρθει στο γραφείο μας από ανθρώπους που αγόρασαν ακίνητα χωρίς έλεγχο και τελικά αυτά είχαν υποθήκες ή κατασχέσεις και μπήκαμε σε μία σειρά δικών για να μπορέσουν να «καθαρίσουν» το ακίνητό τους.

Συνοψίζοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο έλεγχος τίτλων είναι το πιο σημαντικό στάδιο στην αγορά του ακινήτου και θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση από εξειδικευμένους δικηγόρους. Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στον νομικό έλεγχο ακινήτων και έχει χρόνια συνεργασία με εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων με αποτέλεσμα να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο.

Related Posts

Leave a Reply

Καλέστε μας