+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Μείωση Διατροφής σε Πατέρα που είχε συμφωνηθεί να καταβληθεί

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕΙΩΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο μας πολύ πρόσφατα κατάφερε (για άλλη μία φορά) να πετύχει την μείωση της διατροφής που είχε συμφωνηθεί να καταβάλει ο πατέρας στην μητέρα για τα ανήλικα τέκνα τους κατά την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου. Ειδικότερα, όπως αποδείχθηκε η συμφωνία των γονέων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου ως προς την διατροφή των τέκνων ήταν απόρροια της πίεσης της πρώην συζύγου προκειμένου να συναινέσει στην λύση του γάμου και δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές ανάγκες των τέκνων αλλά ούτε και στην οικονομική κατάσταση των συζύγων. Ειδικότερα, η πρώην σύζυγος η οποία ανέλαβε την επιμέλεια των παιδιών απαιτούσε από τον πρώην σύζυγο ποσό διατροφής 1.000 ευρώ το μήνα για τα παιδιά προκειμένου η ίδια να συναινέσει στην λύση του με συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου. Το ποσό αυτό, όπως κρίθηκε και από το Δικαστήριο, ήταν ένα ποσό το οποίο ο πατέρας αναγκάστηκε να συμφωνήσει ως διατροφή προκειμένου να πετύχει την «ευκολότερη» λύση του γάμου του δοθέντος ότι η πρώην σύζυγος παρότι είχε εξωσυζυγική σχέση δεν συναινούσε στην λύση του γάμου και απαιτούσε μεγάλη διατροφή για τα παιδιά προκειμένου εντέλει να συμφωνήσει σε συναινετικό διαζύγιο.

Έτσι, ο πατέρας αναγκάστηκε να συμφωνήσει διατροφή ύψους 1.000 ευρώ το μήνα για να βγάλει συναινετικό διαζύγιο.

Ωστόσο, το ποσό αυτό ήταν πέραν των δυνατοτήτων του και κινδύνευε να βρεθεί σε αδυναμία καταβολής της διατροφής με αποτέλεσμα να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη αλλά και να υποστεί αναγκαστική εκτέλεση και πλειστηριασμό στην πρώτη κατοικία του, όπως τον ενημέρωνε η πρώην σύζυγος με σχετικό εξώδικό της.

Απευθύνθηκε στο γραφείο μας και μετά από αίτηση που καταθέσαμε στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το Δικαστήριο δικαίωσε πλήρως τον πατέρα. Πιο συγκεκριμένα έκρινε ότι η συμφωνηθείσα διατροφή ήταν προϊόν πιέσεων της πρώην συζύγου και δεν ανταποκρινόταν ούτε στις ανάγκες των παιδιών αλλά ούτε και στα εισοδήματα του πατέρα και ότι σε κάθε περίπτωση μετά την λύση του γάμου ο πατέρας οδηγήθηκε σε αδυναμία να ανταπεξέλθει στην καταβολή της υπέρογκης διατροφής λόγω πρόσθετων αναγκών που δημιούργησε στον ίδιο η μετοίκησή του (εξοπλισμός νέας κατοικίας) ενώ παράλληλα η πρώην σύζυγος βρήκε και νέα εργασία με μεγαλύτερο μισθό και μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερο στην διατροφή των τέκνων.

Για τον λόγο αυτό το Δικαστήριο συνυπολόγισε τα νέα δεδομένα και την οικονομική κατάσταση των συζύγων, καθόρισε στο ορθό μέτρο το ποσό των αναγκών των ανηλίκων τέκνων και οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η διατροφή του πατέρα έπρεπε να προσδιοριστεί στο ποσό των 630 ευρώ το μήνα αντί των 1.000 ευρώ που κατέβαλε μέχρι τότε και δη αναδρομικά από την επίδοση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ούτως, καθόρισε το ποσό της διατροφής που υποχρεούται ο πατέρας να δίδει για τα ανήλικα τέκνα του στο ποσό των 630 ευρώ το μήνα, ποσό που ήταν σύμφωνα με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του πελάτη μας (μείωση διατροφής κατά (37%- σημειωτέον ότι με την αίτησή μας ζητούσαμε μείωση 40%!).

Από την ανωτέρω υπόθεση είναι σαφές ότι το συμφωνητικό επιμέλειας και διατροφής των τέκνων κατά την έκδοση συναινετικού λύσης του γάμου μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε το επιβάλλουν οι περιστάσεις. Επιπλέον, με την ορθή νομική καθοδήγηση είναι εφικτή ακόμα και η μείωση της καταβλητέας διατροφής όταν αυτή δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των γονέων και τις ανάγκες των παιδιών. Το γραφείο μας έχει χειριστεί δεκάδες αντίστοιχες υποθέσεις και έχει καταφέρει να μεταβάλει προς τα κάτω το ποσό της διατροφής ή/και να μεταβάλει του όρους επικοινωνίας των παιδιών με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Η μείωση της διατροφής είναι εφικτή όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες της υπόθεσης. Οι δικηγόροι διαζυγίων του γραφείου μας αντιμετώπισαν την υπόθεση με λεπτομέρεια για να πετύχει αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα για τον εντολέα.

Related Posts

Leave a Reply

Καλέστε μας