+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Ασφαλιστικά Μέτρα για Διατροφή – Πόσο γρήγορα θα επιδικαστεί;

Ασφαλιστικά Μέτρα για Διατροφή. Πολλές φορέας ο γονέας που έχει την αποκλειστική επιμέλεια θεωρεί ότι η διεκδίκηση διατροφής από τον άλλο γονέα θα τον εμπλέξει σε πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες και πολλά έξοδα με αποτέλεσμα να παραλείπει να διεκδικήσει την διατροφή του παιδιού από τον άλλο γονέα. Μάλιστα, πολλές φορές εντολείς μας μάς αναφέρουν ότι προτιμούν να «δυσκολεύονται» οικονομικά παρά να εμπλακούν σε δικαστικούς αγώνες. Δεν είναι, άλλωστε, λίγες οι φορές που πιστεύουν ότι παρά την ύπαρξη της δικαστικής απόφασης, ο άλλος γονέας δεν θα δώσει διατροφή. Έτσι, προσπαθούν να περιορίζουν τα έξοδα των παιδιών τους και να ωφελούν τους αδιάφορους γονείς.

Η κατάσταση, όμως, δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι. Αντίθετα, ο νόμος προστατεύει το δικαίωμα διατροφής των ανηλίκων και δίνει ευρεία προστασία στον γονέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου. Η δικαστική επιδίωξη της διατροφής του ανηλίκου τέκνου και η είσπραξή της εξαρτάται κυρίως από τις ενέργειες του γονέα που έχει την επιμέλεια και απαιτεί εξειδικευμένη νομική συμβουλή και αρωγή. Μάλιστα, η ανεργία ή η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας δεν είναι λόγοι για να μην λαμβάνετε διατροφή από τον άλλο γονέα για το παιδί σας. Θα πρέπει πάντοτε, όμως, να απευθύνεστε σε εξειδικευμένους δικηγόρους προκειμένου να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ασφαλιστικά Μέτρα για Διατροφή – Διεκδίκηση & Πλάνο

Πριν από την διεκδίκηση της διατροφής του τέκνου σας θα πρέπει να καταστρώσετε με τον δικηγόρο σας ένα πλάνο για να προσδιορίσετε τα έξοδα του παιδιού συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας του στα έξοδα της κατοικίας που ζει, να προσδιορίσετε τα έσοδα των γονέων και να στοχεύσετε ρεαλιστικά σε ένα ποσό διατροφής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού. Σκοπός, άλλωστε, της διατροφής είναι η ικανοποίηση των αναγκών του τέκνου κι όχι η εκδίκηση του άλλου γονέα που οφείλει να καταβάλει την διατροφή.

Μετά από αυτό το στάδιο και την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων (αποδεικτικών μέσων κτλ…), τίθεται το ερώτημα: πόσο γρήγορα θα λάβω την διατροφή; Η απάντηση είναι απλή. Το αργότερο σε δέκα ημέρες θα έχεις λάβει απόφαση (προσωρινή διαταγή) που θα υποχρεώνει τον άλλο γονέα να καταβάλει διατροφή. Ειδικότερα, κατά του οφειλέτη γονέα θα ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο της κατοικίας του τέκνου και με αυτήν θα ζητηθεί το αναλογούν ποσό διατροφής του παιδιού. Με την κατάθεση της αίτησης και κατόπιν σχετικού αιτήματος, το Δικαστήριο προσδιορίζει πολύ σύντομα (συνήθως σε μία βδομάδα) ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής και διατάσσει την κλήτευση του οφειλέτη γονέα. Κατά την ημέρα της συζήτησης οι διάδικοι προβάλλουν (συνήθως) προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ο Δικαστής το αργότερο την επομένη εκδίδει προσωρινή διαταγή που υποχρεώνει τον οφειλέτη γονέα να καταβάλλει προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών την αναλογούσα σε αυτόν διατροφή. Η δε συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται από τον δικαστή και συνήθως γίνεται δύο- τρεις μήνες αργότερα. Η δε οριστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων βγαίνει αρκετούς μήνες μετά την συζήτηση της σχετικής αίτησης.

Επομένως, μέσα σε μία μόλις βδομάδα με την έκδοση προσωρινής διαταγής αποκτάται εκτελεστό τίτλο με τον οποίο μπορείτε να απαιτήσετε και εν ανάγκη να επιδιώξετε αναγκαστικά την είσπραξη της διατροφής. Η προσωρινή διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό με τον οποίο μπορείτε να δεσμεύσετε ακόμα και μέρος του μισθού ή της σύνταξης του οφειλέτη γονέα αλλά και να κατασχέσετε τραπεζικούς λογαριασμούς ή/και ακίνητη περιουσία. Σημαντικό είναι επίσης ότι η μη καταβολή του ποσού που όρισε το Δικαστήριο με την προσωρινή διαταγή αποτελεί ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα και μάλιστα ως συνεχές έγκλημα συνεπάγεται την αυτόφωρη σύλληψη του οφειλέτη γονέα.

Αυτές είναι ενδεικτικά οι ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε προκειμένου να εισπράξετε εντός λίγων μόλις ημερών την διατροφή που αναλογεί στο παιδί σας προκειμένου αυτό να μην στερηθεί βασικές του ανάγκες. Σημειώνεται ότι το παραπάνω άρθρο αναφέρει πολύ επιγραμματικά τις δυνατότητές σας. Το γραφείο μας, έχοντας υψηλή κατάρτιση στο οικογενειακό δίκαιο και έχοντας χειριστεί με επιτυχία πολύπλοκα θέματα οικογενειακού δικαίου σε όλη την Ελλάδα, βρίσκεται στην διάθεσή σας προκειμένου να σάς καθοδηγήσει σε θέματα διατροφής των τέκνων σας. Επίσης, θα σάς καθοδηγήσουμε για την αποτελεσματικότερη προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού σας μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και θα ενεργήσουμε ό,τι απαιτείται για την προστασία του. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο του γραφείου μας 2105613729 για κάθε θέμα οικογενειακού δικαίου.

Related Posts

Leave a Reply

Καλέστε μας