+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Έξωση Λόγω Οφειλής Ενοικίων – Πόσο γρήγορα γίνεται;

ΕΞΩΣΗ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ), ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ; Τι είναι η διαταγή απόδοσης μισθίου;

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ενοικιαστής (μισθωτής) καθυστερεί ή δεν πληρώνει καθόλου μισθώματα (ενοίκια). Οι ιδιοκτήτες σε αυτές τις περιπτώσεις απλώς πιέζουν για την καταβολή των οφειλών και παραλείπουν να απευθυνθούν σε δικηγόρο προκειμένου να αποφύγουν τα Δικαστήρια. Θεωρούν ότι ο μισθωτής τους θα τούς αποπληρώσει κάποια στιγμή αναδρομικά για όσα τους χρωστάει. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές διαψεύδονται καθώς οι μισθωτές εκμεταλλεύονται την ανοχή τους για να μην πληρώνουν.

Επικρατεί επίσης πολλές φορές η αντίληψη ότι η διεκδίκηση των μισθωμάτων στα Δικαστήρια και η έξωση είναι χρονοβόρα. Αυτό, όμως, δεν ισχύει όταν ο ιδιοκτήτης έχει φροντίσει εξαρχής να διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει μία σωστή σύμβαση μίσθωσης (μισθωτήριο) καταρτισμένη από δικηγόρο κι όχι να αγοράζεται ένα έτοιμο έντυπο από το περίπτερο με στάνταρ όρους οι οποίοι πολλές φορές δεν διασφαλίζουν τους ιδιοκτήτες αλλά τους ενοικιαστές. Επιπλέον, είναι λανθασμένη και επικίνδυνη η απλή ανάρτιση της μίσθωσης στην ΑΑΔΕ από τον λογιστή χωρίς κατάρτιση σύμβασης διότι έτσι δεν αποτυπώνονται όλοι οι όροι. Αυτά τα γνωρίζουν οι «επίδοξοι μισθωτές» και τα εκμεταλλεύονται όποτε θέλουν. Για τον λόγο αυτό και για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων οι ιδιοκτήτες πρέπει πάντοτε να καταρτίζουν με δικηγόρο την σύμβαση της μίσθωσης διότι αλλιώς τα έξοδά τους στο μέλλον (δικαστικά και άλλα) θα είναι πολύ μεγαλύτερα.

Τι κάνουμε όταν, λοιπόν, ο μισθωτής δεν πληρώνει ή οφείλει πολλά μισθώματα; Όταν ένας ενοικιαστής (μισθωτής) καθυστερεί ή δεν πληρώνει το καλύτερο που πρέπει να γίνει για τον ιδιοκτήτη είναι η έξωση. Ένας μισθωτής που δεν πληρώνει, δεν θα πληρώσει σχεδόν ποτέ αναδρομικά το χρέος του και θα εκμεταλλεύεται το ακίνητό σας για δικό του όφελος. Πόσο γρήγορη θα είναι, όμως, η έξωση; Κι, όμως, η έξωση (απόδοση του μισθίου, όπως λέγεται) σε τέτοιες περιπτώσεις είναι γρήγορη και γίνεται χωρίς να μεσολαβήσει δίκη.

Προϋπόθεση για μία γρήγορη έξωση είναι καταρχάς η οφειλή (μισθωμάτων και κοινοχρήστων) από τον μισθωτή και η ύπαρξη ενεργής έγγραφης σύμβασης μίσθωσης (μισθωτηρίου) που δεν έχει λήξει και δεν έχει καταγγελθεί. Ακολούθως, ο ιδιοκτήτης πρέπει να στείλει στον μισθωτή του εξώδικο προκειμένου να τον ενημερώσει για την οφειλή και να τού ζητήσει την εξόφληση των οφειλών του. Αν ο μισθωτής δεν εξοφλήσει εντός 15 ημερών την οφειλή του (συνολικά), τότε ο ιδιοκτήτης μέσω του δικηγόρου του κάνει μία αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο και ο δικαστής εκδίδει (χωρίς δίκη) διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή μία «απόφαση» που διατάσσει τον ενοικιαστή να παραδώσει το μίσθιο ακίνητο στον ιδιοκτήτη. Η διαταγή αυτή επιδίδεται στον ενοικιαστή και αυτός οφείλει εντός 20 ημερών να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη κι αν δεν το πράξει τότε η διαταγή εκτελείται με την συνδρομή δικαστικού επιμελητή.

Μαζί με την διαταγή απόδοσης του μισθίου ακινήτου μπορεί να εκδοθεί και διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια, η οποία εκτελείται τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την επίδοση της στον ενοικιαστή. Με την διαταγή πληρωμής μισθωμάτων ο ιδιοκτήτης μπορεί να κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία του μισθωτή (ενοικιαστή) και να δεσμεύσει τραπεζικούς του λογαριασμούς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και η είσπραξη των οφειλών.

Με βάση τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι σε περίπτωση οφειλών μπορείτε μέσα σε ενάμιση περίπου μήνα να εξώσετε τον μισθωτή που δεν σάς πληρώνει, χωρίς να μεσολαβήσουν δικαστήρια. Το κόστος της διαδικασίας είναι σχετικά μικρό και σίγουρα πολύ μικρότερο από αυτό που «χάνεται» κάθε μήνα από τις συσσωρευμένες οφειλές. Η διαδικασία, παρότι απλή, θα πρέπει να διεξάγεται από έμπειρους δικηγόρους που ασχολούνται με μισθώσεις προκειμένου να αποφευχθούν τυπικά λάθη που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις. Το γραφείο μας είναι πάντοτε διαθέσιμο να σάς καθοδηγήσει σωστά σε κάθε ζήτημα μισθώσεων καθώς χειρίζεται για περισσότερα από δέκα χρόνια υποθέσεις αστικών και εμπορικών μισθώσεων σε όλη την Ελλάδα. Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας στο 2015613729 για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε μισθωτική υπόθεσή σας.

Related Posts

Leave a Reply

Καλέστε μας