+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Παραίτητη Εργαζομένου από τις αξιώσεις του

Ο νόμος προστατεύει με ειδικό τρόπο τις αξιώσεις του εργαζομένου έναντι του εργοδότη του και δεν αφήνει πολλά περιθώρια «παραίτησης» του εργαζομένου από τις νόμιμες αξιώσεις του διότι έτσι αποφεύγεται η καταστρατήγηση του νόμου από τον κατά τεκμήριο ισχυρότερο συμβαλλόμενο που είναι ο εργοδότης. Συνεπώς, στο ερώτημα που τίθεται συχνά, αν ο εργαζόμενος χάνει τα δικαιώματά του για τις νόμιμες αποδοχές του όταν υπογράφει παραίτηση ή όποιο άλλο σχετικό έγγραφο, η απάντηση είναι ότι καταρχήν ότι μία τέτοια παραίτηση είναι μη νόμιμη και δεν έχει καμία συνέπεια για τον εργαζόμενο. Αλλά, ας δούμε ειδικότερα τι λέει ο νόμος.

Τα δικαιώματα του εργαζομένου

Ειδικά, για τα δικαιώματα του εργαζόμενου, που πηγάζουν από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, γίνεται δεκτό, ότι δεν επιτρέπεται εκ των προτέρων παραίτηση. Επίσης, η αόριστη δήλωση «έλαβα τα ποσά που δικαιούμαι και δεν έχω άλλη απαίτηση» ή παρόμοιες δεν επιφέρουν απώλεια των δικαιωμάτων του εργαζομένου ιδίως λόγω της αοριστίας τους καθώς δεν αποδεικνύουν από ποια ακριβώς αξίωση παραιτήθηκε ο εργαζόμενος. Ως εκ τούτου τέτοιου είδους «δηλώσεις» του εργαζομένου είναι χωρίς σημασία και δεν του στερούν το δικαίωμα να διεκδικήσει δικαστικά τις απαιτήσεις του. Δηλαδή, ακόμα κι αν έχει υπογράψει μία τέτοια παραίτηση αυτή δεν ισχύει και μπορεί κανονικά να διεκδικήσει τα χρήματά του.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για αξιώσεις πέραν των ελαχίστων νομίμων, δηλαδή πέραν των κατώτερων αποδοχών του νόμου, τότε εφόσον η παραίτηση γίνει με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο (όχι αόριστα) και με ειδική αναφορά των αξιώσεων από τις οποίες παραιτείται ο εργαζόμενος, τότε είναι αποδεκτή και νόμιμη η παραίτηση του εργαζομένου. Συνεπώς, εφόσον ο εργαζόμενος αναφέρει από ποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις του πέραν των νομίμων θέλει να παραιτηθεί με τρόπο σαφή, τότε η παραίτησή του είναι έγκυρη και χάνει το δικαίωμά του να τις διεκδικήσει. Θα πρέπει στο έγγραφο της παραίτησης να αναφέρονται μία προς μία οι αξιώσεις από τις οποίες παραιτείται και το ύψος αυτών, ώστε να είναι νόμιμη η παραίτηση.

Παράλληλα, μία άλλη περίπτωση που επιτρέπει την παραίτηση του εργαζομένου από τις διεκδικήσεις του είναι όταν στο πλαίσιο μίας δίκης ο εργαζόμενος δέχεται να συμβιβαστεί με τον εργοδότη του. Ειδικότερα, η επίλυση των εργατικών διαφορών με συμβιβασμό είναι δυνατή όπου, όμως, υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ή αβεβαιότητα, είτε σε σχέση με τις νομικές και πραγματικές προϋποθέσεις, είτε ως προς την έννοια ή την έκταση των δικαιωμάτων αυτών και με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ένας τέτοιος συμβιβασμός είναι έγκυρος διότι, έτσι, αποφεύγει ο εργαζόμενος να αποδυθεί σε δικαστικό αγώνα αβέβαιης διάρκειας και έκτασης. Όταν, όμως, δεν υπάρχει πραγματική αλλά μόνο προσχηματική αμφισβήτηση ή αβεβαιότητα ή όταν δεν είναι αμοιβαίες οι υποχωρήσεις και γίνονται μόνο από τον εργαζόμενο, τότε δεν υπάρχει συμβιβασμός με την ανωτέρω έννοια, αλλά, ενδεχομένως, άλλη σχέση (άφεση χρέους ή αναγνώριση αξιώσεως) και η σχετική σύμβαση υποκρύπτει παραίτηση του εργαζομένου από νόμιμες αξιώσεις του, η οποία είναι άκυρη.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι πάντοτε προσεκτικός στο τι υπογράφει και μέσα σε ποιο πλαίσιο υπογράφει τα έγγραφα που ο εργοδότης του τού δίνει. Επίσης, θα πρέπει να ζητάει να δει το έγγραφο πριν την υπογραφή του ούτως, ώστε να έχει χρόνο να το επεξεργαστεί και να ρωτήσει τον δικηγόρο του. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο εργαζόμενος δηλώνει ότι έλαβε ποσά, τα οποία ουδέποτε έχει λάβει διότι σε αυτή την περίπτωση δηλώνει ότι έχει εξοφληθεί η απαίτησή του και θα βρεθεί στην δύσκολη θέση να αποδείξει ότι δεν έλαβε τα χρήματα για τα οποία υπέγραψε. Συνεπώς, ο εργαζόμενος πρέπει να είναι προσεκτικός σε κάθε έγγραφο που υπογράφει και ιδίως όταν από αυτό προκύπτει άφεση χρέους υπέρ του εργοδότη.

Είμαστε δίπλα σας

Το δικηγορικό γραφείο μας έχει πολλές φορές αντιμετωπίσει εξώδικα και δικαστικά σε εργατικές υποθέσεις αντίστοιχες ενστάσεις εργοδοτών οι οποίοι προβάλλουν ότι έχουν πληρώσει τις αξιώσεις των εντολέων μας ή ότι οι εντολείς μας έχουν παραιτηθεί. Για τον λόγο αυτό έχουμε την εμπειρία να σάς υποδείξουμε πώς και τι πρέπει να υπογράψετε προκειμένου να μην χάσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας. Για κάθε σχετική σας απορία, ζητήστε την συνδρομή του γραφείου μας.

Related Posts

Leave a Reply

Καλέστε μας