+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Πτώχευση Φυσικών Προσώπων – Απαλλαγή από τα χρέη

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ

Μετά την κατάργηση του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) πολλοί οφειλέτες έμειναν απροστάτευτοι απέναντι στις επιθετικές διαθέσεις των τραπεζών και των funds. Ωστόσο, από το 2020 και μετά υπάρχουν νέες δυνατότητες για τους οφειλέτες και μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω πτώχευσης.

Με τον νόμο 4738/2020 μπορούν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι έμποροι να πτωχεύσουν και να απαλλαγούν από τα χρέη τους (δάνεια κτλ…). Πλέον, η πτωχευτική ιδιότητα δεν συναρτάται με την εμπορική και κάθε ιδιώτης – μη έμπορος – μπορεί να πτωχεύσει υπό τους όρους του νόμου.

Σε γενικές γραμμές η προϋπόθεση πτώχευσης είναι η εξής: Παύση πληρωμών: ο οφειλέτης πρέπει να έχει πλέον σταματήσει να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των πιστωτών του κατά τρόπο μόνιμο και όχι παροδικό. Τεκμαίρεται από τον νόμο ότι υφίσταται παύση πληρωμών όταν: α) δεν πληρώνεται από αυτόν το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε ποσοστό τουλάχιστον 40% επί των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, β) για τουλάχιστον έξι μήνες και γ) εφόσον η μη εξυπηρετούμενη οφειλή του ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο από 30.000 ευρώ.

Καινοτομία του νόμου αποτελεί η πτώχευση μικρού αντικειμένου που γίνεται ταχύτατα όταν το ενεργητικό της περιουσίας του οφειλέτη δεν ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την πτώχευση του οφειλέτη είναι σχετικά σύντομη και γίνεται μετά από αίτηση στο Δικαστήριο και την πληρωμή του αναλογούντος παραβόλου στο Ταμείο Παρακαταθηκών ύψους 500 ευρώ. Η αίτηση πρέπει να ασκείται εντός 30 ημερών από τότε που ο οφειλέτης περιήλθε σε παύση πληρωμών, αλλά σε κάθε περίπτωση η προθεσμία αυτή μπορεί να «ξεπεραστεί υπό όρους». Επειδή το περιεχόμενο της αίτησης κρύβει πολλούς κινδύνους θα πρέπει να απευθύνεστε σε δικηγόρους με σχετική εμπειρία για να προστατεύσετε καλύτερα τα δικαιώματά σας.

Τι γίνεται, όμως, μετά την κήρυξη της πτώχευσης;

Ποια είναι τα αποτελέσματά της; Καταρχάς με την κήρυξη της πτώχευσης παύουν τα καταδιωκτικά μέτρα (αναγκαστική εκτέλεση κτλ…) των πιστωτών. Κανένας δεν μπορεί να σάς «κυνηγήσει» για τα χρέη που είχατε. Βασικότερη, όμως, συνέπεια της κήρυξης της πτώχευσης είναι η αυτοδίκαιη απαλλαγή σας από τα χρέη. Η απαλλαγή κατά κανόνα επέρχεται μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοση της απόφασης πτώχευσης και αφορά σε όλα τα χρέη έως και την υποβολή αίτησης πτώχευσης. Σημειώνουμε πως ο μισθός και η σύνταξη περιλαμβάνονται στα ακατάσχετα (βάσει 982 § 2 ΚΠολΔ), οπότε το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου εισοδήματος βρίσκεται αυτομάτως εκτός πτωχευτικής περιουσίας, δυνάμει και του γεγονότος ότι ο νόμος δεν εντάσσει ούτως ή άλλως στην τελευταία το εισόδημα που αντιστοιχεί στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Ωστόσο, το προνόμιο της απαλλαγής δεν είναι εξασφαλισμένο, διότι οποιοδήποτε πρόσωπο με έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απαλλαγής του οφειλέτη. Το περιεχόμενο της προσφυγής μπορεί να έγκειται σε δόλιες ενέργειες του οφειλέτη που συνίστανται σε απόκρυψη εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων και, γενικότερα, τη μη συνεργασία κατά τη διαδικασία της πτώχευσης (α. 173 § 1 ν.4738/2020). Αυτό είναι και το τελευταίο – και ίσως σημαντικότερο- εμπόδιο που θα συναντήσει ο υποψήφιος «πτωχός» οφειλέτης στον δρόμο προς την υγιή επανένταξη του στην αγορά και την οικονομική εν γένει δραστηριότητα.

Μια άλλη καινοτομία του πτωχευτικού νόμου είναι η εξής: Η αντίστροφη Χρηματοδοτική Μίσθωση της πρώτης κατοικίας. Μέσω μιας διαδικασίας ο οφειλέτης ουσιαστικά γίνεται μισθωτής της κατοικίας του και έχει δικαίωμα επαναγοράς της μετά από αρκετά χρόνια.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι, η παραπάνω προβλεπόμενη από το Ν.4738/2020 διαδικασία για την πτώχευση μικρού αντικειμένου μπορεί να   αποτελέσει μία διέξοδο για έναν υπερχρεωμένο οφειλέτη (φυσικό πρόσωπο), παρά το γεγονός ότι, αυτός δεν διαθέτει εμπορική ιδιότητα, ή δεν ασκεί καν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά είναι ένας μισθωτός ιδιωτικός υπάλληλος και να του παράσχει άμεση και ταχεία διέξοδο από τον εγκλωβισμό του σε μεγάλα χρέη έναντι τραπεζών, ή και του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΑΔΕ) ή και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, ακόμα και στην περίπτωση που διαθέτει ακίνητη περιουσία που η αξία της δεν υπερβαίνει το ποσό των 350.000 Ευρώ, σε τρόπο ώστε, να εξασφαλίσει πράγματι μία δεύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσει την ζωή του απαλλαγμένος χρεών.

Το γραφείο μας μπορεί να καθοδηγήσει τους οφειλέτες και να αναλάβει την διαδικασία πτώχευσης ούτως, ώστε να γλιτώσουν από την μάστιγα των πλειστηριασμών και των funds. Μπορείτε να πετύχετε άμεσα την απαλλαγή από τα χρέη σας. Επικοινωνήστε σήμερα με το γραφείο μας για να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματά σας και να οργανώσουμε τις ενέργειές σας (2105613729).

Related Posts

Leave a Reply

Καλέστε μας