+302105613729
·
[email protected]
·
Δευ - Παρ 09:00-21:00

Category

Πληροφορίες

Πληροφορίες από το δικηγορικό μας γραφείο Νικολαρόπουλος. Καλύπτουμε όλα τα ερωτήματα μας με στοχευμένη ανάλυση για τους νόμους της Ελλάδας.

Δικηγόρος για συμβόλαια ακινήτων (Real Estate)
H αγορά ακινήτων τα τελευταία έτη στην Ελλάδα έχει γνωρίσει μεγάλη άνθιση. Οι αγοραπωλησίες ακινήτων έχουν αυξηθεί τρομερά αλλά αυτό έχει οδηγήσει πολλές φορές σε επιπόλαιες και βιαστικές επιλογές εκ μέρους των αγοραστών που εντέλει καταλήγει να αγοράσουν ένα ακίνητο με νομικά ελαττώματα. Η αγορά ενός ακινήτου είναι αφιέρωση σπουδαίου κεφαλαίου για την απόκτηση ενός...
Read More
Έλεγχος τίτλων ακινήτων
Έλεγχος τίτλων ακινήτων. Η αγορά ακινήτων (real estate) γνωρίζει τον τελευταίο καιρό μεγάλη άνθιση. Η αγορά ενός ακινήτου είναι μία σοβαρή επένδυση χρημάτων για την οποία ο αγοραστής πρέπει να είναι σίγουρος πριν δώσει τα χρήματά του στον πωλητή του ακινήτου. Το εμπράγματο δίκαιο και ιδίως το δίκαιο των ακινήτων είναι πολύπλοκο και η κατάργηση...
Read More
Τι να κάνω όταν δεν μού δίνει διαζύγιο
Συχνά δεχόμαστε ερωτήσεις από πελάτες μας που θέλουν να χωρίσουν και δεν ξέρουν τι να κάνουν γιατί η άλλη πλευρά δεν δίνει (πιο σωστά δεν συμφωνεί) σε συναινετικό διαζύγιο. Η απάντηση πολύ απλά είναι ότι πρέπει να κάνεις κάτι για να ξεκινήσει μία διαδικασία διαζυγίου. Μένοντας άπραγος χωρίς καμία ενέργεια το σίγουρο είναι ότι δεν...
Read More
Παραίτητη Εργαζομένου από τις αξιώσεις του
Ο νόμος προστατεύει με ειδικό τρόπο τις αξιώσεις του εργαζομένου έναντι του εργοδότη του και δεν αφήνει πολλά περιθώρια «παραίτησης» του εργαζομένου από τις νόμιμες αξιώσεις του διότι έτσι αποφεύγεται η καταστρατήγηση του νόμου από τον κατά τεκμήριο ισχυρότερο συμβαλλόμενο που είναι ο εργοδότης. Συνεπώς, στο ερώτημα που τίθεται συχνά, αν ο εργαζόμενος χάνει τα...
Read More
Διαζύγιο με Αντιδικία
Η λύση του γάμου (ο χωρισμός) δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Όταν οι σύζυγοι δεν καταφέρνουν να χωρίσουν με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, τότε η προσφυγή στο Δικαστήριο μέσω της αγωγής διαζυγίου είναι μονόδρομος. Η διαδικασία της αγωγής (διαζυγίου) είναι προφανώς μία διαδικασία που διαρκεί χρονικά περισσότερο από το συναινετικό διαζύγιο, αλλά επιφέρει το επιθυμητό...
Read More
Δικηγόρος για Κτηματολόγιο
Το δίκαιο κτηματολογίου είναι ένας κλάδος του δικαίου που ασχολείται με την καταγραφή και τη διαχείριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί  ακινήτων. Ουσιαστικά το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ αποτελεί μετεξέλιξη των ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ που λειτουργούν στην χώρα. Ωστόσο, η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων διέπεται από ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα διατάξεων που προβλέπουν αυστηρά τυπικές διαδικασίες. Σσημειώνεται επί παραδείγματι ότι η παράλειψη...
Read More
Δημόσιοι Διαγωνισμοί
Δημόσιος διαγωνισμός είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ζητούν από τους οικονομικούς φορείς την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών καθώς και την υλοποίηση δημοσίων έργων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αρχικά η δημοσίευση του δημόσιου διαγωνισμού από την αναθέτουσα αρχή αναφέροντας αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές της προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, έπειτα...
Read More
Μείωση Διατροφής σε Πατέρα
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕΙΩΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ Το δικηγορικό γραφείο μας πολύ πρόσφατα κατάφερε (για άλλη μία φορά) να πετύχει την μείωση της διατροφής που είχε συμφωνηθεί να καταβάλει ο πατέρας στην μητέρα για τα ανήλικα τέκνα τους κατά την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου. Ειδικότερα, όπως...
Read More
Εξώδικο
Το εξώδικο αποτελεί μία έγγραφη ενημέρωση, επιφύλαξη, όχληση, προειδοποίηση ενός άλλου προσώπου (φυσικού ή νομικού) έναντι του οποίου υφίσταται κάποια έριδα ή αξίωσή μας. Το εξώδικο δεν είναι παρά μία «επιστολή» προς τον αντίδικο ή τρίτο η οποία λαμβάνει χώρα εκτός Δικαστηρίου και προσφέρει το πλεονέκτημα ότι επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και συνεπώς αποδεικνύουμε με...
Read More
Συναινετικό Διαζύγιο
Για την λύση του γάμου απαιτείται είτε δικαστική απόφαση διαζυγίου είτε συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου. Για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου απαιτείται κοινή απόφαση των συζύγων όχι μόνον για την λύση του γάμου τους, αλλά και για την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των τέκνων τους (εφόσον υπάρχουν). Συναινετικό διαζύγιο – Ποια είναι η διαδικασία Η διαδικασία...
Read More
1 2 3 4 5
Καλέστε μας